Pozitív ítéleteket csakis pozitív magatartásformákkal érhetünk el. S amennyiben a pozitív magatartásformákhoz még igazán egyéni, sajátos, a többi személytől jól megkülönböztethető, környezet általunk kiválasztott részére pozitív élményeket keltő stílus is társul, a környezet ítélete kedvező lesz. Ez az ítélet gyakran nem tényeken, inkább benyomásokon alapul.

A rólunk kialakítandó ítéletet befolyásolja a

  • a fizikai megjelenés,
  • a stílus,
  • a magatartás,
  • a kulturális szignál használat.

A környezetünkben élő emberek ugyanis nagy átlagban szívesebben, kommunikálnak jó fizikai adottságokkal, külsővel rendelkező személlyel.

A sikeres önprezentáció érdekében tegyünk meg mindent, hogy testünk legyen annyira rendben, amennyire csak lehet. Ez adja meg ugyanis azt az alapot, amely egyáltalán lehetővé teszi, hogy magabiztosak legyünk.

Az ember akkor lehet igazán kiegyensúlyozott vagy “békében” saját magával, ha az önértékelése és önismerete nagyjából fedi egymást.

Az önismeret a személyiségpszichológia egyik legátfogóbb fogalma. Lényegét tekintve a magunkról szóló tudás érzelmi, és tudattartalmi összetevőit jelenti.

Az önismeret tehát azt a tudásunkat jelöli, hogy hogyan gondolkodunk saját képességeinkről, készségeinkről és ismereteinkről. Az önismeret tehát a saját magunkról szóló tudás.

Az önértékelés (self image) a saját magunkról, a külvilág visszajelzési (feed back) által felépülő képet jelenti.
A mindennapi életből ismert, hogy az ember teljesítménye nem mindig tükrözi a képességét.

A teljesítmény mértékét a mögöttes aktiváció, serkentés, késztetés – a motiváció hozza létre.

Ma a termékek, és szolgáltatások értékét már nem elsősorban a felhasznált anyag, hanem az előállításához, és eladásához szükséges speciális tudás , valamint hozzáadott értékként a vele járó plusz szolgáltatás, garancia adja.

Honlapunkon a sikeres értékesítést megalapozó szolgáltatáskultúráról, valamint ezek hatékony kommunikációjáról lesz szó.

„Legyen életed, mint a virágos fa,
remény és öröm virágozzék rajta!”
( Vörösmarty M. )

 

Definíció, kulcsszavak, lényegi elemek:
key

Minden ember szeretné, hogy a környezet úgy ítélje meg, ahogyan azt ő maga jónak látná. Ezt a pszichikus törekvést nevezzük önprezentációnak.

A rólunk kialakítandó ítéletet befolyásolja a

  • a fizikai megjelenés,
  • a stílus,
  • a magatartás,
  • a kulturális szignál használat.

Az önismeret a személyiségpszichológia egyik legátfogóbb fogalma. Lényegét tekintve a magunkról szóló tudás érzelmi, és tudattartalmi összetevőit jelenti.

Az önismeret tehát azt a tudásunkat jelöli, hogy hogyan gondolkodunk saját képességeinkről, készségeinkről és ismereteinkről. Az önismeret tehát a saját magunkról szóló tudás.